HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMI
Araştırma Laboratuvarları

 

Biyomekanik LaboratuvarıHacettepe Üniversitesi Biyomekanik Araştırma Grubu (HUBAG)

Biyomekanik Araştırma Grubu (HUBAG)

www.biomech.hacettepe.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi Biyomekanik Laboratuvarı, 2002 yılında kurulmuş olup, 69 metre karelik bir alanda yer almaktadır. Bu laboratuvarın amacı, doğru hareket tekniğinin ve becerilerinin geliştirilmesi, hareketin optimizasyonuyla sporcuda hareket veriminin arttırılması, sportif yaralanmaların önlenmesi ve yeni tekniklerin geliştirilmesini sağlamaktır. Söz konusu laboratuvara ilişkin ekipmanlar ihtiyaç duyulduğunda açık ve kapalıspor alanlarına da taşınabilmeye imkan vermektedir.

Harekete müdahale etmeden incelemenin en uygun yöntemi olan kameralar yardımıyla yapılan görüntü analizi, sporcunun yerle temasından oluşan tepki kuvvetlerinin ölçülmesi, hareketi meydana getiren kasların sensörler yardımıyla belirlenmesi bu laboratuvardaki çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Kamera ve yazılımları, kuvvet platformu ve elektromiyografik kas ölçüm sistemleri kullanılarak hareketin kinematik ve kinetik analizlerinin gerçekleştirildiği bu laboratuvarda Spor Biyomekaniği özelinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırmalar yürütülürken, lisans öğrencilerinin de hareket analizine ilişkin yazılımları (MatLab/Python) temel düzeyde öğrenmeleri ve hareket analizini kullanabilecek bilgiye sahip olabilmeleri sağlanmaktadır. Bilgisayar ortamında geliştirilen en-iyileme yöntemleriyle hareketlerin daha az kuvvetle yapılabilmesinin araştırılması da biyomekanik laboratuvarının benzeşim çalışmalarını oluşturmaktadır.


Nöromusküler Kontrol LaboratuvarıHacettepe Üniversitesi Biyomekanik Araştırma Grubu (HUBAG)

www.nmlab.org

Hacettepe Üniversitesi NMLab (Nöromusküler Kontrol Labotaruvarı) araştırmacıları, insan hareketlerinin gerçekleşmesinde kas iskelet ve sinir sisteminin karmaşık ilişkisini, dinamik yükler altında oluşan mekanik ve fizyolojik yanıtları, çok eklemli hareketlerde kaslar arası koordinasyonu anlama uğraşısında araştırmalar yürütmektedir. Temel olarak nörofizyoloji, biyomekanik, ergonomi ve sportif performans ile ilişkili ölçüm ve analiz yöntemlerine başvurulmaktadır. Yüzeyel elektromyografi, yer tepki kuvvetleri, görüntü yakalama temelli hareket analizi, açısal ve doğrusal harekete ve temasa duyarlı ekipmanlar kullanılırken, araştırma dizaynına özel olarak ölçüm düzenekleri de tasarlanmaktadır. Verilerin toplanması ve analizinde Labview ve Matlab, açık kaynak kodlu hareket simulasyonlarında OpenSim araştırmalarda kullanılan yazılımlardır.

NMLab 25 Kasım 2016’da Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Giriş Katında araştırma laboratuvarı olarak hizmete başlamıştır. Laboratuvar altyapısında;  görüntü yakalama sistemi, kablosuz emg sistemi, 6-dof kuvvet platformu, ataletsel ölçüm sensörleri, kuvvet ve açı ölçerler yer almaktadır.


Performans LaboratuvarıPerformans Laboratuvarı

 

Performans Laboratuvarı, Spor Bilimleri Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana mevcuttur. Laboratuvar, 117 metrekarelik bir alana kurulmuş olup ihtiyaç duyulduğunda ilgili ekipmanların açık ve kapalı diğer mekanlara taşınmasıyla saha ortamında da analizlerin yapılmasına imkan vermektedir. Bu laboratuvarın amacı, Spor ve Hareket Bilimlerinin temel çalışma alanlarından birisi olan Egzersiz Fizyolojisi ve Antrenman Bilimi konularında araştırmalar yapmaktır. Performans Laboratuvarı, Kinantropometri ve Egzersiz Fizyolojisi olmak üzere iki bölümde yapılandırılmıştır. Kinantropometri bölümünde vücut yapı ve komposizyonunu değerlendirecek analiz sistemleri mevcuttur. Egzersiz Fizyolojisi bölümünde ise güç, kuvvet, sürat, çeviklik, esneklik, aerobik ve anaerobik kapasite gibi sportif performansla bağlantılı fiziksel uygunluğun değerlendirilmesi ile ilgili test ve ölçümler yapılmaktadır. Mevcut ekipman listesi Laboratuvarda fiziksel ve fizyolojik düzeyde antrenmana akut ve kronik uyumlarla ilgili araştırmaların yanında, takım ve bireysel sporlarda atletik performansın değerlendirilmesi yoluyla antrenör ve sporcuya yapılan antrenmanların etkinliği, yeni antrenman stratejilerinin geliştirilmesi, takip edilmesi konularında destek sağlanmaktadır.

Performans laboratuvarında lisans öğrencilerine atletik performansın değerlendirilmesiyle ilgili laboratuvar uygulamaları ile ölçme ve değerlendirme konularında temel bilgiler yanı sıra sonuçları değerlendirme ve yorumlama becerisi de kazandırılmaktadır. Yükseklisans ve doktora seviyelerinde ise, diğer laboratuvarların olanaklarından da yararlanarak performansı etkileyen fizyolojik faktörlerin araştırılmasına yönelik akademik çalışmalar sürdürülmektedir.